Dyaa Hulpverlening

WORD DONATEUR VAN DYAA

Persoonlijke gegevens:

Adres:

Bankgegevens:

Het geven van sadaqah is een bewijs:

  • De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zegt: “Het uitgeven van sadaqah is een bewijs.” [Muslim]

    Het is namelijk een bewijs van jouw Iemaan en jouw liefde voor Allaah ta3aala boven de liefde voor de vergankelijke genietingen van het wereldse leven.

Het geven van sadaqah draagt een belofte van Allaah aan jou met zich mee:

  • een belofte van jouw Almachtige Heer die nooit en te nimmer Zijn belofte zal verbreken en heeft gezegd: Oh zoon van Aadam, geef (sadaqah) uit, en Allaah zal aan je uitgeven.” [Bukhaarie & Muslim]

Het geven van sadaqah zorgt voor vermeerdering, zegening en behoud van rijkdom:

  • Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa zegt: “…en wat u weggeeft om Allaah’s welbehagen te zoeken: en welke schatten u ook weggeeft, het zal u ten volle worden terugbetaald en u zult geen onrecht aangedaan worden.” [Soerat al-Baqarah, aayah 272]

  • Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa zegt: “En wat jullie ook aan bijdragen schenken, Hij zal het vergoeden.” [Soerat as-Sabaa, aayah 39]

  • Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa zegt: “De gelijkenis van hen die hun bezit investeren op de weg van Allaah: is als de gelijkenis van een graankorrel, die zeven aren voortbrengt, in iedere aar honderd korrels. Allaah vermeerdert voor wie Hij wil; Allaah is Alomvattend, Alwetend.” [Soerat al-Baqarah, aayah 261]