Dyaa Hulpverlening

DONEER EENMALIG OMWILLE VAN ALLAAHREKENINGNUMMER

TNV: Stichting Dyaa
IBAN: NL87RABO0322635330
BIC: RABONL2U

Het geven van sadaqah geneest de ziekten:

  • De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft gezegd: “Genees jullie ziekten met sadaqah.” [Sahieh]
  • Denk niet dat je niet ziek bent; ziekten van het hart.

Het geven van sadaqah leidt tot hulp en steun van Allaah:

  • De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft gezegd: “Terwijl een man op een open stuk grond liep hoorde hij een stem in een wolk die zei:”Water (of regen) op de tuin van die en die.” Die wolk ging naar een gebied met zwarte stenen en regende erop en het land ontving het water. Hij volgde het water en vond een man die in zijn tuin stond om het kanaal waar het water stroomde met zijn gereedschap te veranderen. Hij zei tegen hem:”Yaa 3abdAllaah! Wat is jouw naam?” Hij zei: “Zo en zo…. en noemde de naam die de man in de wolk had genoemd. “Yaa 3abdAllaah, waarom vraag je om mijn naam?” De eerste man zei: “Ik hoorde een stem in de wolken die dit water liet regenen, zeggende: “Regen op de tuin van die en die, en de naam die genoemd werd was jouw naam. Wat doe jij met je tuin?” Hij zei: “Ik verdeel de producten die deze tuin voortbrengt en geef een derde deel ervan weg (als sadaqah), ik eet een derde met mijn familie en laat een derde deel in de tuin.” [Muslim]