Dyaa Hulpverlening

ISLAMITISCHE HULPVERLENING

ALGEMENE BEHANDELPROCEDURE

 1. AANMELDING
  – Aanmelden via de website.
 2. KENNISMAKING
  – Verwachtingen schetsen van beide kanten.
 3. INTAKE
  – Problematiek en gehele context in kaart brengen.
 4. BEHANDELING
  – Behandelplan opstellen en waken over de voortgang.
 5. NAZORG
  – Afbouwen van de wekelijkse consulten.
 6. UITSTROOM
  – Afscheid van patiënte; evaluatie om de 8 weken.

DE ISLAM ALS HOOFDBRON VAN INSPIRATIE

De behandelmethoden van Dyaa zijn geput uit de openbaring van Allaah ta3aala, namelijk; de Qur’aan en de Sunnah. Vanuit de liefde die Hij voor ons heeft en het feit dat Hij het beste met ons voorheeft heeft Hij ons gedurende de schepping vele profeten en boodschappers gezonden; de uitleggers van Zijn woord en ons voorbeeld. Daarom vormen de Qur’aan en Sunnah onze hoofdbronnen voor effectieve, preventieve en oplossingsgerichte hulpverlening. Dit is logisch want deze openbaring is afkomstig van de Schepper van de mens; Allaah ta3aala. Wie kent Zijn schepselen beter dan Hij die ze zelf geschapen heeft?

PROBLEEMAANPAK BIJ DE WORTEL

Waar we te maken hebben met problemen, hebben we te maken met gedrag dat ermee te maken heeft (ertoe geleid heeft, of het probleem versterkt). Onze hulpverlening is gericht op het verbeteren en ontwikkelen van onze persoonlijkheden (ons denken, voelen en handelen), het leren omgaan met de problematiek waarmee we te kampen hebben op een wijze waarbij we rust kunnen ervaren in ons dagelijkse leven. Het bieden van duurzame oplossingen, en niet tijdelijke pleisters op een diepe wond in de vorm van symptoombestrijding.

VERTROUWELIJKHEID

Bij Dyaa hoef je niet te vrezen dat jouw verhaal bij anderen terechtkomt. Hetgeen je met ons deelt beschouwen wij als een amaanah, een zaak die je aan ons toevertrouwt in vertrouwen en zoals een integere hulpverlening betaamt zullen wij dit vertrouwen nooit en te nimmer beschamen. Doordat onze patiënten dit ook zo ervaren is er meer plaats gemaakt voor:

 • wederzijds begrip (hulpverlening in een vertrouwelijke sfeer);
 • openheid (door het wegnemen van gevoelens van wantrouwen);
 • samenwerking (onder het mom van zusterschap).

WACHTLIJST

Het aantal aanmeldingen is de afgelopen tijd enorm toegenomen waardoor ook onze wachttijd groeit. We willen onze hulpvragers zo snel mogelijk helpen, maar door de lopende verbouwing en een tekort aan  € 25.000,- voor de verbouwing worden we helaas belemmerd.

Vergeet daarom niet om ons te ondersteunen door: