Focus op wat je hebt, en niet op wat je mist…

Roqya draait om jezelf ontwikkelen tot een toegewijde dienaar van Allaah ta3aala door serieus islamitische kennis op te doen om deze vervolgens in praktijk te brengen; minstens zo serieus als we zijn voor onze bachelors en masters.

Roqya draait om het sterk worden van ziel middels diezelfde opgedane kennis waardoor de djinn:

– jou niet kunnen breken met influisteringen want je herkent ze een voor een waarna je ze bestrijdt,

– jou niet kunnen manipuleren en sturen zoals zij willen middels emoties want jij bent je emoties de baas en stuurt ze op een wijze die goed is voor jou,

– jouw sociale omgeving niet kan inzetten om jou te destabiliseren, omdat jij hen behandelt zoals Allaah dat graag ziet, jij bent een voorbeeld voor hen, laat niet toe dat hun onrecht jou mentaal breekt: jij beschermt jouw hart tegen wrok middels compassie en excuses maken voor de mensen.

– het beeld van jezelf niet naar beneden kunnen halen want jij begrijpt met welke gunst Allaah jou heeft begunstigd door je uit te kiezen om een moslimvrouw te mogen zijn en je weet dat Hij degene van wie Hij het meeste houdt van iedereen, de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam, het zwaarst heeft beproefd.

Allaah yaa Allaah, deze ‘roqya’ is een levenswijze op zich. Gedurende de dag ben je met Allaah bezig in je hoofd, gedenk je Hem middels je tong en je hart.

– Je verlangt naar de ontmoeting met Hem tussen de gebeden waardoor jouw liefde voor de vrijwillige gebeden toeneemt.

– Je geniet intens van het vragen van Hem omdat je weet dat Hij je sowieso zal verhoren, of het nu in dunya, aakhira of in de vorm van het tegenhouden van andere beproevingen is, je weet dat Hij ervan houdt om gesmeekt te worden dus vermeerder je de smeekbeden.

– Tussen de gebeden ben je continu bezig met Hem lofprijzen, subhaanAllaah walhamdulillaah wa laa ilaaha illa Allaah wa Allaahu akbar, laa 7awla wa laa quwwatta illa bi-llaah, astaghfiruka wa atoeboe ilayk, laa ilaaha illa Allaah wa7dahu laa sharika lah lahul mulk wa lahul 7amd wa huwa 3alaa kulli shay2in qadier.

– Bij elke influistering, vlucht je naar Hem en je voelt je veilig en geborgen.

– Bij elke emotie die je ervaart ben je alert en vraag jij jezelf af of hetgeen je nu voelt of wilt gaan doen bijdraagt aan het verwerven van Zijn liefde…?

– Bij elk onrecht vergeef je de mensen omdat je weet dat Hij ervan houdt en je ook Zijn vergeving wenst en je de mensen barmhartig bent en beschouwt als slachtoffer van de Shaytaan en begeerten.

– Bij elke steek, pijn, doof gevoel, tinteling, lichamelijke pijn, geestelijke stalking doe je du3aa in je hart: ya Allaah beloon me immens voor hetgeen mij wordt aangedaan en maak het voor mij als middel om Uw liefde te verkrijgen en al-firdaws al-a3laa binnen te mogen treden, Aamien. Glimlach en besef je dat je huis in het Paradijs baksteen voor baksteen wordt gelegd middels jouw geduld, dankbaarheid en het rekenen op Zijn beloning.

– Je wekt positiviteit en optimistime op in je hart, Allaah beproeft degenen van wie Hij houdt en je wordt gereinigd gedurende jouw strijd. 💕

Je leeft je leven, gaat naar school, werkt, bezoekt familie, isoleert je niet, vult jouw lege tijden met wat nuttig is (zoals kennis opdoen) voor jezelf en accepteert en omarmt deze beproeving en beschouwt het als een unieke kans omdat het je dichterbij Allaah brengt als je die stappen naar Hem zet.

Je staart je niet blind op de beproeving, op wat je allemaal NIET hebt, maar je geniet van je leven en alles waarmee Hij je begunstigd heeft. Tel de gunsten en wakker dankbaarheid aan in je hart.

Het algemene doel van de djinn is om je leven te verzieken, achteruitgang op alle gebieden, het aantasten van je beeld van Allaah, je zelfbeeld, de relaties met mensen om je heen, noem maar op.

Maar jij slaat ze keihard terug door elke vorm van tegenwerking die ze je geven, in te zetten als middel om dichter bij Allaah te komen door steeds naar Hem te vluchten, met jouw positieve mindset. Hier kun je en moet je aan werken, en dit is zeker haalbaar in-shaa’-Allaah!

Zorg er niet voor dat zij jou gevangen houden, maar houdt hen gevangen in jouw lichaam. Je hoort ze al bijna wanhopen in je hoofd:
‘Wat we ook doen, ze vlucht steeds naar Allaah!’ ‘Wat we ook doen, ze heeft onze listen steeds door, we hebben geen controle meer over haar.’

Dit is waar roqya, de strijd tegen sihr en bezetenheid, om draait… voor mij.

Fatima El Hannouche

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *