WORD EEN AMBASSADEUR

HELP DE HULPVERLENING OP TE PAKKEN

Op dit moment bevinden we ons met Dyaa in een cruciale en kritische periode waarbij helaas het werk binnen onze islamitische hulpverlening hebben moeten neerleggen. Dit is een situatie die is ontstaan door een tekort aan vrijwilligers en een maandelijks tekort aan financiële middelen wat heeft geleid tot achterstanden, kortlopende- en langlopende schulden, gecombineerd met de uitputting van alle inspanningen die we hebben verricht de afgelopen 15 jaar.

Hoe kan de situatie verholpen worden? Dit is afhankelijk van:

  1. of zich voldoende ambassadeurs zullen aansluiten;
  2. of er voldoende sadaqaat worden binnengehaald met deze ambassadeurs;
  3. of er voldoende vaste donateurs geworven worden via deze ambassadeurs.
  4. KLIK HIER OM MEE TE DOEN MET ONZE ONLINE INZAMELINGSCAMPAGNE

Ik wil jullie vragen om de volledige video te bekijken omdat het iets is wat de gehele ummah aangaat, wa djazaakumullaahu khayra.