Ondersteun ons werk met een donatie

Onze stichting is non-profit en heeft geen winstoogmerk

Er gaan nogal wat kosten gemoeid met het draaiende houden van onze organisatie. Hierin zijn we o.a. afhankelijk van giften, donaties en sponsoren. Alle giften, donaties, sponsorbijdragen en medewerking zijn daarmee ook van harte welkom. 

“…En Wie een ongemak van een ander vergemakkelijkt, Allaah zal in dit wereldse leven en in het hiernamaals zijn ongemak vergemakkelijken…” [Muslim]

Bedrag

Word onze donateur

Gelieve de IBAN goed te controleren gezien hier vaak fouten worden gemaakt.
N L 0 0 Z Z Z 6 9 4 3 6 0 2 9 0 0 0 0 S E P A

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Dyaa gevestigd te Sterrenbergweg 44, 3769 BT, Soesterberg, Nederland om: een doorlopende incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te laten schrijven overeenkomstig aan de bovenstaande opdracht. Indien u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.