Ondersteun ons werk met een donatie

Onze stichting is non-profit en heeft geen winstoogmerk

Er gaan nogal wat kosten gemoeid met het draaiende houden van onze organisatie. Hierin zijn we o.a. afhankelijk van giften, donaties en sponsoren. Alle giften, donaties, sponsorbijdragen en medewerking zijn daarmee ook van harte welkom. 

Bedrag