In het kort over ons

Dyaa is een cultuursensitieve organisatie die zich inzet voor het algehele welzijn van haar doelgroep door het toegankelijk maken en bieden van hulpverlening. Rekening gehouden met o.a. de culturele kaders  en cultuurspecifieke behoeften wordt dit aanbod geleverd door hulpverleners die goed bekend zijn met de verscheidenheid aan culturen, achtergronden en andere diversiteitsaspecten die onze samenleving rijk is.

Culturele verschillen en communicatiebarrières maken het moeilijk voor hulpverleners om kwetsbare gezinnen tijdig te bereiken en goed bij hun leefwereld aan te sluiten wat van belang is voor effectieve hulpverlening. Cultuur, traditie, geloof en migratie kunnen een aanleiding vormen voor het ontstaan en aanhouden van uiteenlopende problematiek.

TRAININGEN & WORKSHOPS

Preventie & Empowerment

SOCIALE ACTIVERING

Laagdrempelige activiteiten

Ondersteun ons werk met een donatie​

Onze stichting is non-profit en heeft geen winstoogmerk

Er gaan nogal wat kosten gemoeid met het draaiende houden van onze organisatie. Hierin zijn we o.a. afhankelijk van giften, donaties en sponsoren. Alle giften, donaties, sponsorbijdragen en medewerking zijn daarmee ook van harte welkom. 

 

 

Word onze donateur

Gelieve de IBAN goed te controleren gezien hier vaak fouten worden gemaakt.
N L 0 0 Z Z Z 6 9 4 3 6 0 2 9 0 0 0 0 S E P A

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Dyaa gevestigd te Sterrenbergweg 44, 3769 BT, Soesterberg, Nederland om: een doorlopende incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te laten schrijven overeenkomstig aan de bovenstaande opdracht. Indien u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

 

Bedrag

 

 

“Culturele diversiteit vraagt om een cultuursensitieve benadering.”