TRAININGEN & WORKSHOPS

Preventie & Begeleiding

MENTALE GEZONDHEID

Coaching, Cognitieve gedragstherapie & ERT

LICHAMELIJKE GEZONDHEID

Voeding, Beweging & Persoonlijke verzorging

SOCIALE ACTIVERING

Laagdrempelige activiteiten & Structuur

In het kort over ons

Culturele verschillen en communicatiebarrières maken het moeilijk voor hulpverleners om kwetsbare gezinnen tijdig te bereiken en goed bij hun leefwereld aan te sluiten wat van belang is voor effectieve hulpverlening. Cultuur, traditie, geloof en migratie kunnen een aanleiding vormen voor het ontstaan en aanhouden van uiteenlopende problematiek. 

Stichting Dyaa is een cultuursensitieve organisatie die zich inzet voor het algehele welzijn van haar doelgroep door het toegankelijk maken en bieden van hulpverlening. Rekening gehouden met o.a. de culturele kaders  en cultuurspecifieke behoeften wordt dit aanbod geleverd door hulpverleners die goed bekend zijn met de verscheidenheid aan culturen, achtergronden en andere diversiteitsaspecten die onze samenleving rijk is.

 

 

“Culturele diversiteit vraagt om een cultuursensitieve benadering.”