VOORKOM DE OPHEFFING VAN STICHTING DYAA

Op dit moment bevinden we ons met Dyaa in een cruciale en kritische periode waarbij we een knoop moeten doorhakken of we al dan niet doorgaan met onze islamitische hulpverlening.

Dit is afhankelijk van of zich voldoende pilaren zullen aansluiten, maar ook afhankelijk van wat we samen met de pilaren in deze Ramadan gaan bereiken als het gaat om het binnenhalen van sadaqaat en vaste donateurs. Meer informatie over de exacte doelen en werkwijze zullen we delen tijdens de pilaren-bijeenkomst in-shaa’-Allaah.

Om deze reden, een boodschap van zuster Seham Moubarak voor elke zuster die ons kent, steunt, bezocht heeft, behandeld is, bezoekster is geweest of grote waarde hecht aan het werk en de da3wah die wij verrichten.

Ik wil jullie vragen om de volledige video te bekijken omdat het iets is wat de gehele ummah aangaat, wa djazaakumullaahu khayra.

WORD EEN PILAAR

Verzamel sadaqaat in jouw eigen netwerk

WORD DONATEUR

Investeer maandelijks in jouw Djannah

DONEER EENMALIG

Profiteer van de doorlopende sadaqah

DONEER JE ZAKAAT

Als organisatie zijn we zakaatgerechtigd

“Eén ummah, één lichaam…”

Aboe Hurayrah overlevert dat de Profeet vrede zij met hem zei:

“Wie één van de moeilijkheden van de gelovige verhelpt, Allaah zal één van zijn moeilijkheden verhelpen op de Dag der Opstanding. En Wie een ongemak (van een ander) vergemakkelijkt, Allaah zal in dit wereldse leven en in het Hiernamaals zijn ongemak vergemakkelijken.

(Overgeleverd door Muslim met deze bewoordingen)

DONEER DIRECT

Stichting Dyaa   |   IBAN: NL87RABO0322635330   |   BIC: RABONL2U

Bedrag

WIE IS STICHTING DYAA?

Dyaa is een niet-gesubsidieerde en non-profit hulpverlening gevestigd in Utrecht die zich sterk maakt voor het voorkomen en verhelpen van problemen van meiden en vrouwen met een islamitische achtergrond. Met ruim vijftien jaar ervaring binnen het werkveld, en ruime islamitische kennis en ervaring op het gebied van islamitische geloofsleerpsychologie (en diagnostiek), pedagogiekar-roqya ash-shar3iyyah en meer, hebben we in de periode dat we werkzaam zijn geweest met de wil en gunst van Allaah ta3aala meer dan 10.000 cliënten uit voornamelijk Nederland en België mogen behandelen, begeleiden én ondersteunen. Met de hulpvragen die dagelijks binnenstromen is niet alleen de grote behoefte maar vooral ook de grote noodzaak bewezen voor het werk dat wij verrichten.

Weet dat hetgeen je uitgeeft als sadaqah helemaal niet weg is, maar door Allaah voor jou bewaard wordt waarna Hij je ermee zal verblijden in zowel het wereldse: omdat Allaah je bezit hierdoor zegent en vermeerdert, maar ook in het hiernamaals in de vorm van ontelbare beloningen!